Edmonton Christmas Market wraps up first weekend

Annual Edmonton Christmas Market. Sunday Nov. 28, 2021 (CTV News Edmonton) Annual Edmonton Christmas Market. Sunday Nov. 28, 2021 (CTV News Edmonton)

CTVNews.ca Top Stories