142 Street access to Yellowhead Trail to permanently close Thursday

142 Street and Yellowhead Trail intersection. Tuesday Aug. 17, 2021 (CTV News Edmonton) 142 Street and Yellowhead Trail intersection. Tuesday Aug. 17, 2021 (CTV News Edmonton)